18e Regiment Infanterie van Linie (21 YC 166)

18e Regiment Infanterie van Linie (21 YC 166)

Oprichting: 1703 in Frankrijk, hernoemd tot 18e RIL in 1803
Depot: ?

Het 18e RIL verbleef in 1810 en 1811 in Holland.

In 1812 nam het deel aan de Russische campagne onder leiding van maarschalk Ney van het 3e Korps, met name aan de slagen bij Smolensk (16 en 17 augustus), de Borodino (7 september) en Krasnoi (15-18 november).

In 1813 nam het regiment deel aan de Duitse campagne, met name aan de slagen bij Dresden (26 en 27 augustus), Leipzig (16-19 oktober) en Hanau (30 en 31 oktober).

Vier streekgenoten waren ingelijfd bij het 18e regiment.
Ze waren allen geboren in 1793 en traden toe als ‘conscrit’ of dienstplichtige.
Ze bereikten hun depot op 14 november 1813, overgeplaatst vanaf het 70e RIL, nadat Napoleon de oorlog verloren had tijdens de slag bij Leipzig tussen 16 en 19 oktober.
Van de vier jongemannen keerde er één terug, stierven er twee in Franse dienst en werd één jongeman vermist.

Bron: http://18eme-de-ligne.fr/empire/index.php/pages/18e#russie