Slag bij Krasnoi

De Slag bij Krasnoi (15 tot 18 november 1812) was niet zozeer een veldslag als wel een reeks schermutselingen, hinderlagen, invallen, marsen en tegenmarsen, gevochten in de laatste fase van Napoleons terugtrekking uit Moskou. De Russen onder generaal Michail Koetoezov brachten zware verliezen toe aan de overblijfselen van de Grande Armée . Bij gebrek aan voldoende artillerie, cavalerie en voorraden om de strijd aan te gaan, was het doel van Napoleon in Krasnoi om zijn verspreide troepen te verzamelen en zijn terugtocht te hervatten. Ondanks de enorme superioriteit van zijn troepen, wilde Koetoezov geen veldslag riskeren

Het hoogtepunt van het gevecht vond plaats op 17 november, toen een agressieve schijnbeweging van de Franse Keizerlijke Garde Koetoezov ertoe bracht een mogelijk beslissende laatste Russische aanval uit te stellen. Napoleon kon zo een deel van zijn leger terugtrekken voordat de Russen Krasnoi innamen.

De ontmoeting was over het algemeen rampzalig voor de Fransen. Tijdens de vier dagen van de strijd werden grote aantallen Franse achterblijvers gevangen genomen door de Russen.


Tussen Korthnia en Krasnoi op 15 november 1812.

Bron: https://stringfixer.com/nl/Battle_of_Krasnoi