Beroepen van dienstplichtigen in de Franse tijd

Beroepen van dienstplichtigen in de Franse tijd

Apoticaire: apotheker

Batelier: schipper
Boulanger: bakker

Chapelier: hoedenmaker
Charpentier: timmerman
Charron: wagenmaker
Chirurgien: chirurgijn
Conducteur de barque:  veerman met roeiboot
Cordier: touwslager
Cordonnier: schoenmaker

Domestique: huisknecht

Employé des contributions directes: ambtenaar van de directe belastingen

Fileur: spinner

Garçon barbouillon: schildersknecht
Garçon de ferme: boerenknecht
Garçon (de) paysan: boerenjongen
Garçon pêcheur: vissersjongen

Imprimeur: drukker

Jardinier: tuinman
Journalier: dagloner

Laboureur: landman

Maçon: metselaar
Maitre d’école: schoolmeester

Natteur: mattemaker
Néant: geen
Négociant de boissons: drankhandelaar

Ouvrier: werkman
Ouvrier en bas :

Paysan: boer
Pêcheur : visser
Perruquier: pruikenmaker
Postillon: postbode

Savetier: schoenlapper

Tailleur: kleermaker
Tanqueur: scheepssjouwer
Tapissier: tapijtwever
Teinturier: verver
Tisserand: wever