Vermiste militairen

Vermiste militairen in 1814

Van de minister van Buitenlandse Zaken kregen  de burgemeesters op 5 november 1814 de opdracht om een lijst op te stellen van de militairen die vermoedelijk aan de Russische Veldtocht hadden deelgenomen en nog niet waren teruggekeerd. In overleg met Russische overheden zou worden getracht hun lot alsnog te achterhalen.
Desondanks bleef er nog lange tijd onzekerheid over het lot van velen. In 1820 verscheen een ‘Naamlijst van tweeduizend overledene en gesneuvelde militairen, benevens van een aantal nog in leven zijnde, welke in de gouvernementen Livonie, Saratoff, Witterpsk en Smolensk, in Rusland, na de laatste veldtogten, hun verblijf houden, allen geboortig in het Koningrijk der Nederlanden’.[i]

De lijst moest voorzien zijn van de volgende gegevens:
*voor- en achternaam
*dienstplichtige/vrijwilliger
*datum vertrek
*regiment
*datum en plaats laatste bericht
*opmerkingen

Binnen het onderzoeksgebied “Tussen Vecht en Eem” hebben we dergelijke lijsten niet in alle plaatsen gevonden. Daarbij moet aangetekend worden dat de plaatsen Ankeveen en Bussum in 1814 geen zelfstandige gemeenten waren. Ankeveen was ondergebracht bij Nederhorst den Berg (evenals Nigtevecht) en Bussum viel nog onder Naarden.

Ook hebben we niet alle namen van de lijsten overgenomen. We hebben ons beperkt tot de namen die opgenomen zijn in Nederlandse militairen in het leger van Napoleon, de Database van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie.


Vermiste militairen uit KORTENHOEF

Vermiste militairen uit MUIDEN

Vermiste militairen uit NEDERHORST DEN BERG

Vermiste militairen uit VREELAND

 

[i] Rieksen, E.J. (2020). VOETSTAPPEN zonder ECHO. Het oud-Hollandse 2e/3e/1e regiment jagers/ 33e regiment lichte infanterie aan het werk in de Franse Tijd 1806-1814. Vrije Universiteit Amsterdam, pag. 207.