33e Regiment Lichte Infanterie (22 YC 234)

33e Regiment Lichte Infanterie (22 YC 234)

(le 33e Régiment d’Infanterie Légère)

Oprichting: 18 augustus 1810
Samenstelling: 03-10-1810 te Groningen, samengesteld uit onderdelen van het voormalige leger van het Koninkrijk Holland en bestaande uit jagers;
Depot: aanvankelijk Groningen, in de loop van 1811 Givet, in de Franse Ardennen.

Welk traject heeft het 33e Regiment Lichte Infanterie naar Rusland genomen?
– 01-04-1811: vertrek naar Bremen en daar ingedeeld bij het Observatieleger aan de Elbe; het 5e bataljon bleef achter in depot;
– 23-06-1812: bereikte de rivier de Njemen met 66 officieren en 2470 overigen;
– 24-06-1812: overtocht van de Njemen: begin van de Russische campagne; het 33e RLI was ingedeeld bij het 1e Korps van maarschalk Davout, een neef van Napoleon;
– 08-07-1812: het 33e RLI bereikte Minsk (nu: hoofdstad Wit-Rusland), er waren veel (800) achterblijvers. Daar werden het 1e en 4e bataljon samengevoegd;
– 07-09-1812: slag bij Borodino: 33e RLI verloor 48 officieren en 360 overigen;
– 14-09-1812: het 2e en 3e bataljon van het 33e RLI bereikten Moskou. Hoofd van het 33e RLI, generaal Van Dedem van de Gelder, betrad als één der eersten het Kremlin;
– 15-09-1812: vertrek uit Moskou;
– 17-11-1812: slag bij Krasnoi, waarbij het regiment van 380 man sterkte terugviel tot 78 man, waarvan slechts 25 man ongedeerd waren; de overlevenden werden als krijgsgevangenen afgevoerd.

Er zijn geen scans beschikbaar van het 33e RLI.
Uit de database kunnen we opmaken dat 22 streekgenoten ingelijfd zijn geweest bij dit regiment. Slechts vijf militairen zijn teruggekeerd. Dat waren de militairen die de hoogste inschrijvingsnummers hadden. Waarschijnlijk zijn ze als laatsten toegetreden en in depot gebleven.

Bron: G.A. Geerts: ‘De veldtocht naar Rusland in 1812 onder keizer Napoleon I’, Militaire Spectator, 1983, pp.52-62.