Veldslagen in Duitsland in 1813

Veldslagen in Duitsland in 1813

Na de zo smadelijk verlopen veldtocht naar Rusland in 1812, verzamelde Napoleon in het voorjaar van 1813 al snel weer een leger om zich heen. Na de mobilisatie kon hij een leger van 350.000 manschappen bijeenbrengen. Jonge onervaren dienstplichtigen sloten zich aan bij de uit Rusland teruggekeerde militairen. Ook voerde Napoleon hervormingen in zijn leger door.

De voorjaarscampagne van 1813 (april-juni 1813)

5 april: Slag bij Möckern : overwinning van geallieerden (Rusland, Pruisen, Groot-Brittannië, Zweden en Oostenrijk) op Frankrijk.
2 mei: Slag bij Lützen: Franse overwinning
20-21 mei: Slag bij Bautzen: Franse overwinning

De lentecampagne tussen Frankrijk en de Zesde Coalitie eindigde onbeslist met een zomerbestand.

De najaarscampagne van 1813 (augustus-oktober 1813)
26 en 27 augustus: Slag bij Dresden: laatste grote overwinning van Napoleon in Duitsland;
30 augustus: Slag bij Kulm, in het Koninkrijk Bohemen; overwinning van de coalitie;
6 september: Slag bij Dennewitz, overwinning van de coalitie;
16-19 oktober: Slag bij Leipzig of de Volkerenslag: Napoleon werd beslissend verslagen door de Zesde Coalitie en spoedde zich terug naar eigen grondgebied;
30-31 oktober: Slag bij Hanau, Franse overwinning.