Het Koloniale Bataljon

Het Koloniale Bataljon


Koloniale bataljons waren officieel bestemd voor dienst in de koloniën,
maar vanwege de Engelse superioriteit op zee werden de militairen niet uitgezonden in de periode 1810-1814.
Ze vormden een vergaarbak voor soldaten die zich door wangedrag onmogelijk hadden gemaakt.
Om te voorkomen dat deze militairen zouden deserteren of ontsnappen, werden ze gelegerd op eilanden voor de Franse kust, zodat een vluchtpoging nauwelijks kans van slagen had.
Het 4e Koloniale Bataljon was gevestigd op Belle-Île.

Bron: Joost Welten, In dienst voor Napoleons droom. De verstoring van de plattelandssamenleving in Weert. Leuven 2007, pag. 333.