Grenadier

Een Grenadier was oorspronkelijk een soldaat die gespecialiseerd was in het werpen van handgranaten.
Grenadiers onderscheidden zich van gewone soldaten doordat ze hoge mutsen gingen dragen. De mutsen ontwikkelden zich tot de typerende hoge berenmuts die extra bijdroeg aan hun imponerende lange gestalte.
In de 17e eeuw verschenen de eerste grenadiers te paard op het strijdtoneel.
In de loop van de 18e eeuw raakte de granaat in onbruik. Maar het begrip grenadier overleefde.
Tijdens de 18e eeuw werd typisch één compagnie in elk bataljon aangeduid als grenadiercompagnie en op de rechterflank ingezet. Later werden deze compagnieën in de meeste legers samengevoegd tot aparte eenheden waarbij de grenadiercompagnieën van verschillende regimenten tot grenadierbataljons werden samengevoegd.
Het beroemdst zijn de Grenadiers van de Keizerlijke Garde van Napoleon. Zijn Keizerlijke Garde bevatte drie regimenten Grenadiers te Voet (waarvan het 3e Regiment uit Nederlanders bestond,) en één regiment Grenadiers te Paard.

 

Bron: Wikipedia