Bronnen

Bronnen

Boeken en artikelen: (alfabetisch op achternaam)

Wim Fecken, De Franse tijd. In: Tijdschrift HK Eemnes, jaargang 13, nr. 3, september 1991.

G.A. Geerts, De veldtocht naar Rusland in 1812 onder keizer Napoleon I. In: Militaire Spectator, 1983, pag. 52-62.

Pieter Hoogenraad, Hilversumse jongens in dienst van Napoleon, in: HHT 2014/4.

Pieter Hoogenraad, Bloedbelasting. De conscriptie in het departement Zuyderzee (1810-1813). Masterscriptie 2012 Universiteit van Amsterdam.

Klaas Portier, Soldaten van Napoleon. De gezondheidstoestand van militairen tussen 1799 en 1815. Masterproef 2013 Universiteit Gent.

J.A. van de Velde, De geketende sprinters van de ‘Grande Armée’. De rol van de logistiek in de veldtocht naar Rusland in 1812. Scriptie.

Joost Welten, Antihelden. Bijzondere levens van gewone mensen uit de tijd van Napoleon . Leuven 2015: Uitgeverij Davidsfonds.

Joost Welten, Hollandse krijgsgevangenen in Rusland, 1812-1814. In: Leidschrift. Rusland en Europa. Westerse invloeden op Rusland 24-2 (2009), 45-68.

Joost Welten, In dienst voor Napoleons droom. De verstoring van de plattelandssamenleving in Weert. Dissertatie Universiteit Utrecht. Leuven 2007: Uitgeverij Davidsfonds

Joost Welten, Naamloze doden. Een tyfusepidemie onder soldaten van Napoleon. In: Jaarboek van het Centraal Bureau voor de Genealogie 2010 (Den Haag 2010), pag. 51-70.

De vergeten helden, 1795-1815. Almelo in de Franse tijd. Pag. 1-29.


Websites: (in volgorde van belangrijkheid)

archieven.nl/mi/2231/?mivast=2231&mizig=364&miadt=2231&milang=nl&mizk%5Falle=napoleon&miview=tbl

memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/

uitdeoudekoektrommel.com/wegwijs-nederlandse-militairen-in-het-leger-van-napoleon/

nicovandinther.nl/kwartierstaten/Grande-Armee-Napoleon.pdf