86e Regiment Infanterie van Linie (21 YC 671)

86e Regiment Infanterie van Linie (21 YC 671)

Oprichting: 1689, hernoemd tot 86e RIL in 1803
Depot: ?
Opheffing: 1815

Delen van het 86e RIL hebben ook campagne gevoerd in Spanje en Portugal in 1811 en 1812.

1813: het 86e RIL nam deel aan de campagne in Duitsland en was betrokken bij de slag van Lützen (2 mei), Bautzen (21 mei), Leipzig (16-19 oktober) en Hanau (30-31 oktober).
Daarnaast namen enkele bataljons deel aan de campagne in Spanje.

Tien streekgenoten maakten deel uit van het 86e RIL. Ze waren in 1792 geboren en traden op 16 oktober 1813 tot het regiment toe als dienstplichtigen.
Zes personen keerden terug, één persoon overleed in Franse dienst en drie personen waren vermist.

Eind 1813 bleken eenlingen of kleine groepjes te deserteren bij het 86e regiment.

Bron o.a.: https://fr.wikipedia.org/wiki/86e_r%C3%A9giment_d%27infanterie