3e Regiment Grenadiers te Voet van de Garde (20 YC 11)

3e Regiment Grenadiers te Voet van de Garde (20 YC 11)

(3e régiment de grenadiers à pied)

Oprichting:
vanaf 1 oktober 1810 was de naam van het regiment: 2e Regiment Grenadiers te Voet van de Garde (‘Oude Garde’);
vanaf 11 mei 1811 werd de naam van het regiment: 3e Regiment Grenadiers te Voet van de Garde (‘Midden Garde’);
Napoleon noemde het regiment ‘La Gloire de la Hollande’.
Samenstelling: in het 3e Regiment gingen samen het Franse Regiment Grenadiers van de Garde en de voormalige Hollandse Grenadiers.
Depot: Parijs/Versailles

De voornamelijk Hollandse grenadiers droegen een wit uniform.

Welk traject heeft het 3e Regiment Grenadiers naar Rusland genomen?
– in de periode 09-1810 tot begin 1812 werden de grenadiers ingezet in Parijs en Versailles;
– 20-02-1812 vertrek naar Metz met 1600 man: eerste etappe van de veldtocht naar Rusland;
– 09-04-1812: aankomst in Würzburg en op 23 april in Dresden;
– 14-06-1812: aankomst in Toruń (in Polen), waar Napoleon zijn hoofdkwartier had gevestigd;
– 24-06-1812: oversteken van de rivier de Memel (Njemen) als onderdeel van het hoofdleger van Napoleon;
– 27-06-1812: het regiment bereikte Vilnius (nu: hoofdstad van Litouwen);
– 16-08-1812: aankomst in Smolensk; ruim 1000 man resteerden, 600 man waren al verdwenen door desertie, ziekte en honger;
– 14-09-1812: de grenadiers bereikten Moskou: 1000 km vanaf de Memel;
– 10-10-1812: het regiment telde slechts 700 man;
– 02-11-1812: hevig gevechten rond Wjasma/Smolensk waarbij de grenadiers forse verliezen moesten incasseren.
– 17-11-1812: hevige gevechten bij Krasnoi, moedig optreden grenadiers;
– 28-11-1812: het regiment bestond slechts uit 18 officieren en 7 overigen;
– 15-02-1813: ontbinding 3e Regiment Grenadiers.

In de stamboeken van het 3e regiment Grenadiers staat expliciet vermeld dat 21 van de 24 geregistreerde militairen uit het gebied tussen Vecht en Eem krijgsgevangen zijn gemaakt, hetzij bij Krasnoi (7), hetzij elders. Eén man werd al voor de tocht afgekeurd, een ander overleed in Litouwen direct na het oversteken van de Memel en de laatste man is vermist.

Bron: G.A. Geerts: ‘De veldtocht naar Rusland in 1812 onder keizer Napoleon I’, Militaire Spectator, 1983, pp.52-62.