25e Regiment Infanterie van Linie (21 YC 235)

25e Regiment Infanterie van Linie (21 YC 235)

Oprichting: 1585, hernoemd tot 25e RIL in 1803
Depot: Verdun

1810-1811: 25e RIL nam deel aan de campagne in Spanje;

1812: het regiment maakte deel uit van het Observatieleger aan de Elbe te Bremen en vertrok in oostelijke richting om deel te nemen aan de campagne in Rusland. Het was aanwezig bij de slagen bij Borodino (7 september), Maloyaroslavetz (24 oktober) en Krasnoi (15-18 november).

1813: het regiment nam deel aan de slagen bij Dresden (26 en 27 augustus), Kulm (29 augustus) en Leipzig (16-19 oktober).

Militairen uit het gebied tussen Vecht en Eem:
Het regiment werd op 17 april 1813 aangevuld met 16 dienstplichtigen, geboren in 1792 en 3 rempla├žanten die iets ouder waren.
Al in juli deserteerden 2 man en bij de overige 17 man stond in de stamboeken vermeld dat ze vermoedelijk krijgsgevangen waren gemaakt tijdens de slag bij Kulm in Bohemen.
Uiteindelijk keerden 8 personen terug en moeten 9 personen als vermist worden beschouwd.

Bron o.a.: https://nl.frwiki.wiki/wiki/25e_r%C3%A9giment_d%27infanterie