14e Regiment Kurassiers (24 YC 72)

14e Regiment Kurassiers (24 YC 72)

(14e Régiment de Cuirassiers)

Le Piquet

Oprichting: 18 augustus 1810
Samenstelling: eind september 1810, voortzetting van het 2e Hollandse Regiment van Kurassiers
Depot: Toulouse

Het regiment verbleef in 1811 in kamp Utrecht (Zeist).
In 1812 maakte het deel uit van het Observatieleger aan de Elbe.

Welk traject heeft het 14e Regiment Kurassiers naar Rusland genomen?
– 24-06-1812: het regiment stak de Njemen over; aanvang van de Russische campagne;
– het regiment was onderdeel van de zware cavalerie en maakte deel uit van het 2e Korps onder bevel van maarschalk Oudinot;
– het regiment bereikte Moskou niet, maar is in de buurt van Polotsk gebleven;
– 23-11-1812: de restanten van het 14e Regiment streden dapper bij Borisov;
schilder Edouard Détaille heeft de strijd van het 14e Regiment dat zich opofferde voor de ‘Grande Armée’, vereeuwigd;
– 26-11-1812: het 14 Regiment stak de eerste brug over de Berezina over;
– 28-11-1812: het nam deel aan een grootscheepse aanval, waarbij 2000 Russen krijgsgevangen werden gemaakt;
– voorjaar 1813: nieuwe Franse en Hollandse rekruten werden toegevoegd aan het regiment;
– 16-19 oktober 1813: slag bij Leipzig; regiment was aanvankelijk succesvol, maar kon nauwelijks het vege lijf redden;
– 12-05-1814: opheffing van regiment.

Er zijn geen scans beschikbaar van het 14e Regiment Kurassiers.
Uit de database kunnen we alleen opmaken dat 10 streekgenoten deel hebben uitgemaakt van dit regiment: 6 man zijn teruggekeerd en 4 man zijn vermist.

Bron: G.A. Geerts: ‘De veldtocht naar Rusland in 1812 onder keizer Napoleon I’, Militaire Spectator, 1983, pp.52-62.