126e Regiment Infanterie van Linie (21 YC 877,-8,-9)

126e Regiment Infanterie van Linie (21 YC 877,-8,-9)

Oprichting: 18 augustus 1810
Samenstelling: het 126e RIL werd op 6 oktober 1810 te Haarlem samengesteld uit het voormalige Hollandse 5e Regiment Infanterie en het eerste Bataljon van het 8e Regiment Infanterie
Depot: Luik

Buiten de veldtocht naar Rusland om overleden:
Leendert Kleijpool op 10 maart 1811 te Leiden,
Lodewijk Bouwman op 30 januari 1812 te Brugge,
Jacob van der Wal op 20 februari 1812 te Luik,
Dirk Kroesekamp op 1 juni 1812 te ’s-Hertogenbosch en
Hendrik Schuurman op 17 juni 1812 te Breda.
Tenslotte overleed Laurens Edema op 2 november 1812 te Luik, na een maandenlang verblijf in het hospitaal.

Welk traject heeft het 126e RIL naar Rusland genomen?
– het 126e RIL vertrok op 27 januari 1812 via Wesel (D);
– bereikte Berlijn op 19 mei en
– bereikte Stettin (nu: Szczecin in Polen) op 10 juni, waar één bataljon achterbleef;
– 18 en 19 oktober: de slag bij Polotsk
– 27 oktober: 126e RIL bereikte Smolensk met 1887 man; op 31 oktober volgde een bloedige veldslag;
– 13 en 14 november: slag bij Smoliani;
– 26-29 november: slag bij Borisov, aan de Berezina; het 126e RIL had nog 140 man over;
– 9 maart 1813: het depot van het 126e RIL werd opgenomen in het 123e RIL; daarna werd het regiment opgeheven.

Bron: G.A. Geerts: ‘De veldtocht naar Rusland in 1812 onder keizer Napoleon I’, Militaire Spectator, 1983, pp.52-62.