124e Regiment Infanterie van Linie (21 YC 871,-2)

124e Regiment Infanterie van Linie (21 YC 871,-2)

Oprichting: 18 augustus 1810
Samenstelling: 17 september 1810, gevormd te Haarlem uit het voormalige Hollandse 3e Regiment Infanterie van Linie, plus het eerste Bataljon van het 7e Regiment Infanterie van Linie.
Depot: Abbeville, in Noord-Frankrijk

Buiten de veldtocht naar Rusland om overleden:
Jacob Ravenswaaij op 9 oktober 1811 te ?? en
Lammert van Ipenburg op 1 december 1811 te Leiden.

Welk traject heeft het 124e RIL naar Rusland genomen?
– 25 november 1811: regiment verliet Nijmegen;
– 8 december 1811: regiment bereikte Hannover;
– februari 1812: regiment bevond zich te Maagdenburg;
Jan Daams overleed op 4 maart 1812 in het hospitaal van Münster.
Gerrit van Uffelen overleed op 23 maart 1812 te Osnabrück;
– het vierde bataljon werd achtergelaten in Stettin (nu: Szczecin in Polen);
– 20 juni 1812: de Njemen werd bereikt in de buurt van Kowno (nu: Kaunas in Litouwen);
– 24 juni: de Njemen werd overgestoken, als onderdeel van het 2e Korps onder maarschalk Oudinot;
– 27 juni: Vilnius (nu: hoofdstad Litouwen) werd bereikt;
– 28 juli: aankomst te Polotsk (nu: Polatsk in Wit-Rusland): 2e bataljon bleef daar achter;
– 16 augustus: hevige gevechten bij Polotsk; van de twee bataljons van het 124e RIL waren van de 27 officieren en 600 overigen nog slechts 90 onderofficieren en soldaten over;
– 26 augustus: het 3e bataljon uit Vilnius sloot zich aan bij de restanten van het 1e en 2e bataljon; ook nog aangevuld met 200 man uit het depot te Abbeville; het 124e RIL ging niet mee naar Moskou;
– 19 oktober: het 124e RIL moest de Russen tegenhouden aan de zuidwestrand van Polotsk en daarna moest de terugtocht naar Borisov (nu: Barysaw in Wit-Rusland), aan de Berezina, gedekt worden.
– 31 oktober: zware slag bij Smolensk, waarbij Kolonel Hardiyau, commandant van het 124e RIL, sneuvelde.
– 27 november: na het oversteken van de Berezina, telde het 124e RIL nog maar 16 officieren en 80 overigen;
– 28-29 november: het 124e RIL telde nog maar 20 man;
Willem van Ingen overleed op 22 januari 1813 in het hospitaal van Amsterdam;
– 12 mei 1814: opheffing van het regiment.

Bron: G.A. Geerts: ‘De veldtocht naar Rusland in 1812 onder keizer Napoleon I’, Militaire Spectator, 1983, pp.52-62.