123e Regiment Infanterie van Linie (21 YC 865,-6,-7,-8)

123e Regiment Infanterie van Linie (21 YC 865,-6,-7,-8)

Oprichting: 18 augustus 1810
Samenstelling: 1 oktober 1810 uit twee voormalige Hollandse Regimenten van Linie: het 2e Regiment en het 2e Bataljon van het 6e Regiment.
Depot: Saint-Omer (Sint-Omaars) in Noord-Frankrijk.

Buiten de veldtocht naar Rusland om overleden:
Arend Bloemendaal op 29 december 1811 te Ieper en
Cornelis Boerekamp op 3 februari 1812 te Saint-Omer.

Welk traject heeft het 123e RIL naar Rusland genomen?
– april 1812: het 123e RIL verliet het kamp bij Boulogne-sur-Mer;
– het derde bataljon werd achtergelaten in Stettin (nu: Szczecin in Polen);
– 24 juni: het regiment bereikte de grensrivier de Memel (Njemen);
– 28 juli: als onderdeel van het 2e Korps van maarschalk Oudinot, bevond het 123e RIL zich bij Polotsk (nu: Polatsk in Wit-Rusland); het ging niet mee naar Moskou.
– 26 november: het 123e RIL trok over de eerste brug bij de Berezina;
– 28-29 november: het 123e RIL had opgehouden te bestaan;
– 12 januari 1813: Dirk de Jong overleed te Luik.
– 9 maart 1813: het 123e RIL werd aangevuld met het depot van het 126e RIL;
– 2 mei 1813: slag bij Lützen of Großgörschen : Napoleon versloeg Russisch-Pruisisch leger onder Wittgenstein;
– 12 mei 1814: officiële opheffing van het 123e RIL.

Bron: G.A. Geerts: ‘De veldtocht naar Rusland in 1812 onder keizer Napoleon I’, Militaire Spectator, 1983, pp.52-62.