Legioen Velites

Lodewijk Napoleon besloot op 6 juni 1809 tot de oprichting van het Legioen Velites.
In dit legerkorps kwamen samen alle jongens van 16 jaar en ouder die in de liefdadigheidsgestichten werden opgevoed en ook de jongens die door de armenzorg werden onderhouden.
Zo meende hij twee vliegen in één klap te slaan: enerzijds een bezuiniging op de kosten van de liefdadigheidsinstellingen en de armenzorg en anderzijds een welkome aanvulling van het aantal militairen.

Twee rekruten (Frans: Pupilles) en grenadier van het 3e Regiment Grenadiers te voet van de Keizerlijke Garde.

Na de annexatie van het Koninkrijk Holland nam Napoleon Bonaparte het idee van zijn broer over en bepaalde dat alle kinderen waarvan het onderhoud en de opvoeding aan de publieke liefdadigheid was toevertrouwd ter beschikking van de staat werden gesteld.
Tal van weeskinderen en jongens uit de armenzorg vertrokken in 1811 en 1812 naar Versailles om dienst te doen in het Regiment pupillen van de Keizerlijke Garde.

Bron: P.D. Hoogenraad, Bloedbelasting. De conscriptie in het departement Zuyderzee (1810-1813). Masterscriptie Universiteit van Amsterdam 2012, pp. 19-20.