2e Regiment van de Mediterranée (21 YC 912)

2e Regiment van de Mediterranée (21 YC 912)

Aquarel van H. Boisselier

Wat ging eraan vooraf?
Napoleon richtte in augustus 1809 in Corsica een bataljon op om de dienstweigeraars van de Italiaanse departementen van het keizerrijk op te vangen. Begin 1810 werd dit bataljon omgevormd tot een Regiment Lichte Infanterie: het 1e Regiment van de Mediterranée.

Oprichting: 11 maart 1811
– Napoleon besloot op 11 maart 1811 een 2e Regiment van de Mediterranée op te richten, deze keer in de vorm van een linieregiment, aanvankelijk op Corsica en Elba. Hollandse dienstweigeraars zijn dichter bij huis gebleven.

– 20 september 1812 : het 2e regiment werd per decreet omgevormd tot het (reguliere) 133e Regiment Infanterie van Linie;
Bij twee van de drie militairen uit het gebied tussen Vecht en Eemstaat vermeld dat per decreet van S.M.( = Sa Majesté, Zijne Majesteit) de straf werd weggestreept; de derde militair werd pas op 1 november 1812 uit het stamboek van het 2e Regiment geschrapt.
Ze zijn geen van allen teruggekeerd.
– 1813: het 133e RIL nam deel aan de veldslagen in Duitsland, met name te Bautzen, Gross-Beeren, Dennewitz, Leipzig en Hanau;

– mei 1814: opheffing.